Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на рекламни услуги, ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД
 2. ЕИК: 205643269
 3. ДДС No: BG 205643269
 4. Град: СОФИЯ
 5. Адрес: гр. София 1463, район р-н Триадица, бул. „Витоша” No 146, вх. Б
 6. E-mail: pmd@piraeusni.com
 7. Телефон.: +359 2 404 96 49

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружестовото:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 2. Изпълнение на задълженията на ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД по споразумение с Вас;
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД;
 4. За целите на легитимния интерес на ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнението на рекламни услуги и продукти и чрез сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 1. счетоводни цели;
 2. статистически цели;
 3. защита на информационната сигурност;
 4. обезпечаване на изпълнението на споразумение за предоставяне на съответната услуга;
 5. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, новооткрити обекти;
 6. Персонализирани съобщения предлагащи подходящи за Вас оферти, базирани на вече осъществен от Вас контакт.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 1. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД ?

Чл. 3. (1) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 1. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до потребители, които се отнасят до потърсено от Вас мнение или запитване.
 2. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребители, които са заявили, че желаят да получават.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  1. Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание - за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  2. Основание за обработка на личните Ви данни – Със заявяването на услугата / продукта към ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 2. Други данни, които ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
 3. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  1. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания за предоставяне на услуги.
  2. Основание за обработка на личните Ви данни –Със заявяването на услугата към ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на договорните отношения. След изтичането на този срок, ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД или друго.

(3) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по договорните отношения между страните.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за изпълнението на заявената услуга / продукт ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД има право да откаже изпълнение.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИТ - ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД;

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните предоставени на ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД

 

(4) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на да бъде проверена точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ- ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 1. са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. са взети в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.