Имот

Назад

Поземлени имоти със сгради (Комплекс "Тера"), гр. Стара Загора

Стара Загора
(0)
Цена за продажба
1,100,000 eur без ДДС
Свържете се с нас
Срок: от 2020-09-11 до 2020-09-23
Обявяване на: 2020-09-24 11:00:00
Реф.: 489-S
Квадратура: 21,755 m2
Тип: Търговски имоти
Местоположение: гр. Стара Загора, местност Голеш, виж на картата
Телефон: +359 2 950 53 34
+359 2 950 65 33

1.Предмет на продажба

1.1. Два съседни поземлени имота с обща площ от 21 755 кв.м. ведно с мултифункционален комплекс от административни, промишлени, хотелски сгради, находящи се в гр. Стара Загора, индустриална зона „Голеш“. Tези недвижими имоти са известни в публичното пространство като “Комплекс Тера“. Районът е промишлен с добре изградена инфраструктура и транспортна достъпност.

 • 18 365 кв.м. ид.ч.от УПИ, целият с площ от 23 983 кв.м. ис идентификатор 68850.526.1581
 • УПИ с площ от 3 389 кв.м. и с идентификатор 68850.526.1582
 • 20 сгради със смесено предназначение и застроена площ от 7 089 кв.м.

2.Базови условия на продажбата

2.1. Индикативната офертна цена за всички недвижими имоти, като цяло, е в общ размер на EUR 1,100,000.00, без включен ДДС

2.2. Гаранционният депозит за разглеждане на офертните цени е в размер на EUR 20,000.00

2.3. Срокът за набиране на оферти е до 23/09/2020 (сряда), 17.00 часа.

2.4. Дата на отваряне на офертите - 24/09/2020г., четвъртък в 11.00ч., в град София, на ул. „Московска“ №3А, етаж 5

Следва да се има предвид, че по отношение на недвижим имот, представляващ УПИ с идентификатор 68850.526.1581 по кадастрална карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед № РД -18 - 65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, с административен адрес в квартал „Голиш“, целият с площ от 23 980 кв.м по кадастралната карта, е налице съсобственост с Община Стара Загора, която притежава 7433/23983 кв.м. ид.ч., която съсобственост не засяга сградите, построени върху поземления имот.

В тази връзка и в зависимост от крайния резултат на процедурата  по набиране на офертни ценови предложения за покупката на имотите, Пиреос Недвижими Имоти ЕООД ще предприеме необходимите действия за спазване на изискването на чл.33 от Закона за собствеността.   

Настоящото не представлява предложение по смисъла на чл. 13 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и не представлява публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон /ТЗ/, с оглед на което и в случай, че кандидат-купувач не бъде избран за купувач на недвижимите имоти, Пиреос Недвижими Имоти ЕООД не е обвързано към съответния кандидат-купувач за продажбата на тези имоти и не носи каквато и да е отговорност за претърпени от негова страна вреди.

Пълна и подробна информация за продажбата може да свалите от раздел Детайли.

* Настоящата обява за продажба не представлява публична покана за сключване на сделка по смисъла на чл. 290 от Търговски закон

** Отказ от отговорност:
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД уведомява, че: (1) Подробностите в описанията на имотите не са част от оферта или договор и не трябва да бъдат възприемани като твърдение или излагане на факти. (2) Представените площи, размери или разстояния са приблизителни. Всички цитирани наеми или цени са без включен ДДС или съответния данък. (3) Описанията на имотите не предполагат, че те са в добро състояние, не са замърсени или че услугите и съоръженията са функциониращи. Заинтересованите лица следва да проведат свои собствени проучвания.

Свързани имоти

Виж всички
 • Офис, гр. Стара Загора, ул. Поп Минчо Кръстев 52

  Офис, гр. Стара Загора, ул. Поп Минчо Кръстев 52

  Стара Загора
  Реф.: 299-S
  Квадратура: 273 m2
  Тип: Търговски имоти
  Продажба 59,800 eur без ДДС
  Виж още
 • Поземлен имот с индустриални сгради, с. Александрово, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора

  Поземлен имот с индустриални сгради, с. Александрово, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора

  Стара Загора
  Реф.: 372-S
  Квадратура: 47,073 m2
  Тип: Търговски имоти
  Продажба 262,500 eur без ДДС
  Виж още
 • Поземлен имот с фабрика за месни продукти, Стара Загора

  Поземлен имот с фабрика за месни продукти, Стара Загора

  Стара Загора
  Реф.: 408-S
  Квадратура: 5,901 m2
  Тип: Търговски имоти
  Продажба 1,067,600 eur без ДДС
  Виж още