Имот

Назад

Поземлени имоти с ваканционни къщи на груб строеж, гр. Бяла

Бяла
(4)
Ново
Галерия
pic
Цена за продажба
345,000 eur без ДДС
Свържете се с нас
Реф.: 521-S
Квадратура: 14,848 m2
Тип: Имоти за развитие
Местоположение: гр. Бяла, виж на картата
Телефон: +359 2 950 53 34
+359 2 950 65 33

Предмет на продажба:

 1. Поземлен имот с идентификатор № 07598.113.36, с площ от 6,211 m2, ведно с всички изградени подобрения в имота, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за вилна сграда
 2. 8,637/12,087 идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 07598.112.20 и от построените в него 21 ваканционни сгради, завършени на етап груб строеж

Продаваните недвижими имоти, съставляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07598.112.20 (нула, седем хиляди петстотин деветдесет и осем, точка, сто и дванадесет, точка, двадесет) по КККР на град Бяла, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 26.07.2021 г., който имот се намира в град Бяла, община Бяла, област Варна, п.к. 9101, в зона за отдих „ЛУНА", целият с площ съгласно скица на СГКК - 12196 кв.м. (дванадесет хиляди сто деветдесет и шест квадратни метра), ведно с построените в него 21 броя СГРАДИ с идентификатори 07598.112.20.8 - 07598.112.20.28 вкл., са в режим на съсобственост между ПНИ и търговско дружество, което е в открито производство по несъстоятелност, като ПНИ се легитимира като собственик на 8,637/12,087 идеални части от Поземления имот с идентификатор № 07598.112.20 и от построените в него 21 ваканционни сгради, завършени на етап груб строеж.

* Настоящата обява за продажба не представлява публична покана за сключване на сделка по смисъла на чл. 290 от Търговски закон

** Отказ от отговорност:
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД уведомява, че: (1) Подробностите в описанията на имотите не са част от оферта или договор и не трябва да бъдат възприемани като твърдение или излагане на факти. (2) Представените площи, размери или разстояния са приблизителни. Всички цитирани наеми или цени са без включен ДДС или съответния данък. (3) Описанията на имотите не предполагат, че те са в добро състояние, не са замърсени или че услугите и съоръженията са функциониращи. Заинтересованите лица следва да проведат свои собствени проучвания.

Сходни имоти

Виж всички
 • Поземлен имот със сгради, гр. Шабла, ул. Заводска 45

  Поземлен имот със сгради, гр. Шабла, ул. Заводска 45

  Шабла
  Реф.: 215-S
  Квадратура: 63,093 m2
  Тип: Имоти за развитие
  Продажба 420,000 eur без ДДС
  Виж още
 • Поземлен имот с жилищен комплекс, медицински и спа център, гр. Каварна, Крайбрежна зона

  Поземлен имот с жилищен комплекс, медицински и спа център, гр. Каварна, Крайбрежна зона

  Каварна
  Реф.: 70-S
  Квадратура: 8,905 m2
  Тип: Имоти за развитие
  Продажба 1,200,000 eur без ДДС
  Виж още
 • Поземлен имот с подобрения и приращения, с. Широки дол, общ. Самоков

  Поземлен имот с подобрения и приращения, с. Широки дол, общ. Самоков

  Самоков
  Реф.: 345b-S
  Квадратура: 528 m2
  Тип: Имоти за развитие
  Продажба 19,000 eur без ДДС
  Виж още