Имот

Назад

Жилищни сгради на груб строеж, гр. София

София
(6)
Ново
Галерия
pic
Цена за продажба
6,500,000 eur без ДДС
Свържете се с нас
Срок: от 2020-10-02 до 2020-11-25
Отваряне на оферти: 2020-11-27 11:00:00
Реф.: 553-S
Квадратура: 22,000 m2
Тип: Жилищни имоти
Местоположение: , виж на картата
Телефон: +359 2 950 53 34
+359 2 950 65 33

1. Предмет на продажба

1.1. Жилищен комплекс на груб строеж с РЗП около 22 000 кв.м. и прилежащ поземлен имот с площ  от 21 381 кв.м., находящ се в гр. София, местност “Ботаническа градина“ в близост до Околовръстното шосе и с панорамна гледка към Витоша и града. Жилищните сгради са обособени в 3 групи и 11 секции. Всяка сграда се състои от два подземни етажа, предвидени за паркоместа и складови помещения и четири жилищни етажа.

 • Жилищен комплекс на груб строеж (Акт 14) и РЗП – около 22 000 кв.м.
 • УПИ с идентификатор 68134.1970.2163 и площ 21 381 кв.м.

2. Базови условия на продажбата

2.1. Индикативната офертна цена за всички недвижими имоти, като цяло, е в общ размер на EUR 6,500,000.00, без включен ДДС.

2.2. Гаранционният депозит за разглеждане на офертните цени е в размер на EUR 20,000.00

2.3. Срокът за набиране на оферти е удължен до 25/11/2020г. (сряда), 17.00 часа. 

Офертните цени следва да бъдат безусловни и да се подават в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, ул. „Московска“№3А, ет.5, Резълут Асет Мениджмънт (България) ЕООД. Оферти, които не отговарят на посочените условия ще се считат за невалидни и няма да бъдат разглеждани.

2.4. Дата на отваряне на офертите - 27/11/2020г., петък в 11.00 часа, в град София, на ул. „Московска“ №3А, етаж 5

За избягване на съмнения, обръщаме внимание, че недвижим имот, който граничи с продавания УПИ с идентификатор 68134.1970.2163 и площ 21 381 кв.м., и който представлява ПИ с идентификатор 68134.1970.2269, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-3/ 11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1382 кв.м., не е собственост на "Пиреос Недвижими Имоти" ЕООД и не е предмет на настоящото обявление.

“Пиреос Недвижими Имоти” ЕООД и “Резълут Асет Мениджмънт (България)” ЕООД си запазват правото да променят условията и сроковете на процедурата по набиране на офертни цени за покупката на имотите, без да носят каквато и да е отговорност към участниците и към трети лица.

Настоящото не представлява предложение по смисъла на чл. 13 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и не представлява публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон /ТЗ/, с оглед на което и в случай, че кандидат-купувач не бъде избран за купувач на недвижимите имоти, Пиреос Недвижими Имоти ЕООД не е обвързано към съответния кандидат-купувач за продажбата на тези имоти и не носи каквато и да е отговорност за претърпени от негова страна вреди.

Пълна и подробна информация за продажбата може да свалите от раздел Детайли.

* Настоящата обява за продажба не представлява публична покана за сключване на сделка по смисъла на чл. 290 от Търговски закон

** Отказ от отговорност:
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД уведомява, че: (1) Подробностите в описанията на имотите не са част от оферта или договор и не трябва да бъдат възприемани като твърдение или излагане на факти. (2) Представените площи, размери или разстояния са приблизителни. Всички цитирани наеми или цени са без включен ДДС или съответния данък. (3) Описанията на имотите не предполагат, че те са в добро състояние, не са замърсени или че услугите и съоръженията са функциониращи. Заинтересованите лица следва да проведат свои собствени проучвания.

Сходни имоти

Виж всички
 • Трети етаж на жилищна сграда (груб строеж), с.Кокаляне

  Трети етаж на жилищна сграда (груб строеж), с.Кокаляне

  София
  Реф.: 28-S
  Квадратура: 220 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 30,000 eur без ДДС
  Виж още
 • Апартамент, гр. София

  Апартамент, гр. София

  София
  Реф.: 585-S
  Квадратура: 200 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 274,400 eur без ДДС
  Виж още
 • Тавански помещения за жилищни нужди 1.4.1 и 1.4.2., гр. София

  Тавански помещения за жилищни нужди 1.4.1 и 1.4.2., гр. София

  София
  Реф.: 493c,d-S
  Квадратура: 117 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 99,200 eur без ДДС
  Виж още