Имот

Назад

Апартаменти и гаражи гр. Велико Търново

Велико Търново
(17)
Ново
Галерия
pic
Реф.: 476-S
Тип: Жилищни имоти
Местоположение: ж.к. Велико Търново Хилс, бл. 4, ап.А1, виж на картата
Телефон: +359 2 950 53 34
+359 2 950 65 33

Блок 4ап. A16    58,88кв. м.      ет. 3    € 31,653 без ДДС
ап. A19    78,33кв. м.      ет. 4    € 41,600  без ДДС
ап. A20    65,24кв. м.      ет. 4    € 35,636 без ДДС заедно с Гараж 4-G33
ап. A21    58,88кв. м.      ет. 4    € 31,767 без ДДС
ап. A22    67,05кв. м.      ет. 4    € 35,969 без ДДС
ап. A24    178,48кв. м.     ет. 5   € 87,141 без ДДС

ап. A25    153,70кв. м.     ет. 5   € 76,700 без ДДС

ап. A26    119,08кв. м.     ет. 4   € 55,116 без ДДС


ап. B6    58,88кв. м.        ет. 1    € 32,275 без ДДС
ап. B8    78,33кв. м.        ет. 1    € 42,638 без ДДС

ап. B13    78,33кв.м.    € 42,520 без ДДС

ап. B16    58.88кв.м.    € 32,122 без ДДС

ап. B20      67,05кв.м.    € 36,780 без ДДС
ап. B21      58,88кв.м.    € 33,025 без ДДС
ап. B22      65,24кв.м.    € 35,973 без ДДС
ап. B23      78,33кв.м.    € 42,287  без ДДС
ап. B24      178,48кв.м.   € 87,733 без ДДС
ап. B25      153,70кв.м.   € 77,711 без ДДС
ап. B26      119,08кв.м.   € 55,158 без ДДС


Гараж G1    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G2    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G3    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G4    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G5    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G6    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G7    17,95кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G8    17,95кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G9    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G10    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G11    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G12    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G13    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G14    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G15    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G16    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G17    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G18    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G19    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G21    18,00кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G22    17,85кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС
Гараж G23    16,45кв. м.        -1   € 4,538 без ДДС

Гараж G24    17,16кв. м.        -1    € 4,538 без ДДС

Гараж G31    21,64кв. м.        -1   € 5,546 без ДДС

Гараж G32    21,64кв. м.        -1   € 5,546 без ДДС

Гараж G34    20,74кв. м.        -1    € 4,538 без ДДС
Гараж G35    17,33кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G36    17,33кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G37    18,60кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G38    17,40кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G41    20,49кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G42    18,12кв. м.        -1     4,538 без ДДС
Гараж G44    18,15кв. м.        -1     4,538 без ДДС


Блок 5


ап. A1    74,61кв. м.        партер   € 35,778 без ДДС
ап. A2    90,51кв. м.        партер   € 43,430 без ДДС
ап. A3    53,16кв. м.        партер   € 26,824 без ДДС
ап. A7    96,81кв. м.         ет. 1     € 48,793 без ДДС
ап. A9    50,44кв. м.         ет. 2     € 25,925 без ДДС
ап. A11    96,81кв. м.       ет. 2     € 48,566 без ДДС
ап. A13    50,44кв. м.       ет. 2     € 25,618 без ДДС

ап. A15    96,81кв. м.       ет. 3     € 48,600 без ДДС
ап. A19    96,81кв. м.       ет. 4     € 48,520 без ДДС
ап. A21    166,62кв. м.     ет. 5     € 76,148 без ДДС
ап. A22    119,57кв. м.     ет. 5     € 53,058 без ДДС

ап. B1    53,35кв. м.        партер   € 25,973 без ДДС
ап. B2    90,19кв. м.        партер   € 43,173 без ДДС
ап. B3    74,55кв. м.        партер   € 35,742 без ДДС
ап. B4    101,18кв. м.         ет. 1   € 51,010 без ДДС
ап. B5    67,06кв. м.           ет. 1   € 34,326 без ДДС
ап. B8    101,18кв. м.         ет. 2   € 51,014  без ДДС
ап. B12    101,18кв. м.       ет. 3   € 50,590  без ДДС


Гараж G1    17,10кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G2    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G4    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G5    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G6    18,60кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G7    17,40кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G8    19,67кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G9    19,19кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G10    21,45кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G11    19,20кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G12    18,45кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G13    18,91кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G15    21,30кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G17    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G19    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G20    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G21    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G22    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G23    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G24    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G25    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G26    20,18кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G27    19,17кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G28    23,55кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G29    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G30    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G31    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G32    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G33    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G34    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G37    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G38    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G39    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G40    18,00кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G43    20,35кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G44    25,98кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G45    24,75кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G46    22,61кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС
Гараж G47    17,39кв. м.        -1   € 4,538  без ДДС
Гараж G49    21,30кв. м.        -1   € 5,546  без ДДС

* Настоящата обява за продажба не представлява публична покана за сключване на сделка по смисъла на чл. 290 от Търговски закон

** Отказ от отговорност:
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД уведомява, че: (1) Подробностите в описанията на имотите не са част от оферта или договор и не трябва да бъдат възприемани като твърдение или излагане на факти. (2) Представените площи, размери или разстояния са приблизителни. Всички цитирани наеми или цени са без включен ДДС или съответния данък. (3) Описанията на имотите не предполагат, че те са в добро състояние, не са замърсени или че услугите и съоръженията са функциониращи. Заинтересованите лица следва да проведат свои собствени проучвания.

 • Град: Велико Търново Адрес: ж.к. Велико Търново Хилс, бл. 4, ап.А1

Свързани имоти

 • УПИ с къща, с. Къпиново, Велико Търново

  УПИ с къща, с. Къпиново, Велико Търново

  Велико Търново
  Реф.: 353-S
  Квадратура: 1,189 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 6,100 eur без ДДС
  Виж още
 • Апартамент, Велико Търново

  Апартамент, Велико Търново

  Велико Търново
  Реф.: 533b
  Квадратура: 126 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 47,700 eur без ДДС
  Виж още
 • Апартамент, Велико Търново

  Апартамент, Велико Търново

  Велико Търново
  Реф.: 533c
  Квадратура: 109 m2
  Тип: Жилищни имоти
  Продажба 35,000 eur без ДДС
  Виж още